Kết quả tìm kiếm

  1. canxium

    [ANN] Canxium - Dự án hướng tới sự bền vững

    Canxium là một blockchain L1 mới, do mình phát triển cách đây 4 tháng với mục tiêu mang tới sự bền vững và ổn định trong một thị trường đầy biến động của giới tiền ảo. Mình sẽ giới thiệu qua về những gì Canxium đã và đang làm, để có nhiều thông tin hơn, các bạn chịu khó đọc Whitepaper và Medium...
Bên trên