Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    Cách xuống dòng trong Google Sheet tự động cho bạn mới

    Wrap Text sẽ giúp bạn khi bạn muốn một ô hoặc một nhiều ô hiển thị đầy đủ nội dung bạn xem được mà không tràn sang các ô khác. Các văn bản trong ô sẽ tự động xuống dòng khi hết chiều rộng của ô và mở rộng chiều dọc cho đến khi hiển thị hết nội dung văn bản. Cách xuống dòng trong Google Sheet tự...
Bên trên