Auto Game Play To Earn Kiếm tiền Free

Hi, Admin!
- không biết mình post bài ở đây có sai luật 4rum không, nếu sai mình xin lổi và xóa giúp mình.
- Hiện tại mình có thể code được auto, nhưng không có nhiều thời gian để nghiên cứu game, vì vậy mình cần tìm bro nào chuyên để hợp tác kiếm tiền, mình sẽ code tool và giao cho bạn, ăn chia. Cảm ơn
- Ngoài ra mình đang sở hữu các giải pháp làm airdrop, whitelist số lượng lớn, nhanh gọn, Free trọn đời.
========
- Contact: https://t.me/ToolsKiemTrieuDo
- Group: https://t.me/ToolsKiemTrieuDoGroup
 
Bên trên