Cung cấp Twitter số lượng lớn giá rẻ cho anh em làm airdrop, BẢO HÀNH ĐẦY ĐỦ

❤️Bên mình cung cấp các dịch vụ Twitter như sau:

  • Tài khoản Twitter: IP US, cập nhật Avt + Bìa, nuôi trong 24h - veri phone: 2000d - 2700d
  • Dịch vụ Tăng Follow: 200k / 1000 Follow.
  • Tương tác Twitter (Like, Comment, Retweet, Quote Tweet): 300k/ 1000.

🗣️Liên hệ với mình:
  • Zalo: 0364797994
  • Telegram: t.me/quypham123
 
Bên trên