ETHEREUM 2.0 : SỰ SÁP NHẬP


Nguồn:https://www.publish0x.com/vigoorian...-know-about-ethereum-upgrade-path-the-xrgnzkj

Sự kiện Sáp nhập Ethereum là gì ?

Đây chính là một cuộc đại tu cơ chế đồng thuận trong Ethereum, chuyển Ethereum từ chuỗi Bằng chứng công việc (PoW) sang chuỗi Bằng chứng cổ phần (PoS), như một phần của nâng cấp tổng thể. Việc sáp nhập này sẽ cố gắng tối giản nhất có thể, không ảnh hưởng nhiều đến người dùng.

PoW (Proof of Work) được hiểu là Bằng chứng công việc. Là một phương trình toán học mà các thợ mỏ giải quyết bằng cách tiêu thụ CPU, điện năng và thời gian trên máy tính của họ. Khi thợ đào giải quyết được thuật toán đó, một khối mới sẽ được thêm vào blockchain và người tìm ra giải pháp đầu tiên cũng sẽ nhận được ETH làm phần thưởng.

PoS (Proof of Stake) được hiểu là Bằng chứng cổ phần. Là một sổ cái do một nhóm người cùng duy trì. Cách duy trì sổ cái là thế chấp ít nhất 32 ETH để xác minh. Khi người xác minh có được sự đồng thuận chung, nó có thể đảm bảo rằng nội dung không bị giả mạo. Bạn nắm giữ và đặt cược ETH càng nhiều, bạn càng nhận được nhiều phần thưởng hơn.

Nguồn:
Lợi ích của việc sáp nhập Ethereum
1. Giảm tiêu thụ năng lượng, có thể giảm tiêu thụ điện năng tới 99,95%.
2. Giảm lạm phát, lạm phát hàng năm đã giảm từ 4,3% xuống 0,43%, và nó không còn tăng vô hạn.

Ảnh hưởng đến người dùng (ví dụ: NFT, người nắm giữ ETH)
Không có tác động, tốc độ sẽ không nhanh hơn, và phí xử lý sẽ không thấp hơn. Cho đến khi Phân chia dữ liệu (Data Sharding) diễn ra, phí Gas và tốc độ giao dịch sẽ được cải thiện đáng kể.

Tác động đến thợ đào
Không còn có thể kiếm ETH bằng cách tính toán lời giải cho một vấn đề toán học.

Thời gian sáp nhập ước tính
Giữa tháng chín.

Kết luận
Lần này, sự hợp nhất Ether là một cơ chế đồng thuận từ PoW sang PoS, không có tác động đến người dùng, mà chủ yếu là đối với các thợ đào ETH. Vì vậy người dùng đang nắm giữ Ethereum NFT hoặc ETH không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, do tác động lớn đến các thợ đào, có thể sẽ có PoS của chuỗi Ethereum mới và PoW của chuỗi cũ trong tương lai và các thợ đào có thể tiến hành fork. Bài tiếp theo sẽ giới thiệu về fork của Ethereum.

Đăng ký tài khoản ProEX : https://www.proex.io/vi_VN
 
Bên trên