Hướng Dẫn Fix Lỗi ' Sorry you're creating many entries ' Trên Gleam.io

tieusuphu

Staff member

Hướng Dẫn Fix Lỗi ' Sorry you're creating many entries ' Trên Gleam.io​


New Trick How to fix
' Sorry you're creating many entries '

- Open : https://gleam.io/contact
- Select General Support
- Fill Gleam Email
- Fill : Hi, good morning.
I have a problem with my account, i can't join or entries all competition on gleam, can you help me to solve my problem ?

Thank before
- Done & Wait For 72 HoursMột cách khác

Gleam của bạn bị cấm?
Vui lòng đóng tất cả các ứng dụng,
Đi tới cài đặt, dịch vụ của google, nhấp vào quảng cáo, xóa id quảng cáo và đặt lại.
Sau đó khởi động lại điện thoại di động, nếu nó hoạt động, hãy cho tôi biết, nếu nó không hoạt động, sau đó sử dụng phương pháp trước

️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️➖️

- Đi tới Cài đặt (Android)
- Quảng cáo Tìm kiếm
- Xóa Quảng cáo ID
- Đặt lại ID quảng cáo
- Chế độ máy bay
- Xóa bộ nhớ đệm Chrome / Trình duyệt
- Khởi động lại điện thoại của bạn
- Tắt Chế độ Máy bay
- Xong
 
Bên trên