Hướng dẫn hoàn thành Task mới dự án Venom NFT Thứ 19

Bài viết
15
Điểm tương tác
68
Điểm
13

brqOidu.jpg

Hướng dẫn hoàn thành Task mới dự án Venom NFT Thứ 19​


Mọi người cùng làm nhé

- Bước 1: Đăng nhập vào https://venom.network/tasks -> Chọn task Chainspot
- Bước 2: Follow Chainspot -> Xong ấn check
- Bước 3: Đăng nhập vào https://app.chainspot.io+ Kết nối ví mạng BSC (Metamask ...) và ví Venom+ Claim 10 CST. Mất phí khoảng 0,17$ BNB+ Transfer 10 CST từ mạng BSC sang mạng Venom. Mất phí khoảng 0,4$ BNB + Xong ấn check

- Bước 4: Mint NFT Chainspot

Bước 5: Gửi feedback nội dung đánh giá kèm địa chỉ ví venom và hình ảnh hoàn thành tất cả các task vào mục #・〉completed-tasks trong tài khoản discord của dự án :https://discord.gg/venomfoundation-> Hoàn thành Rất đơn giản. Chúc mọi người thành công!!!
 
Bên trên