SWIFT và Chainlink thử nghiệm các giao dịch cross-chain! Cho bạn biết cross-chain và Oracle là gì

ProEX

Newbie
Bài viết
141
Điểm tương tác
0
Điểm
16
Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT) hiện đang làm việc với Chainlink, một hệ thống chuỗi khối phi tập trung (Oracle), để triển khai bằng chứng về khái niệm cho tiêu chuẩn vận hành chuỗi chéo cho phép SWIFT chuyển tài sản kỹ thuật số trên chuỗi . Thông qua CCIP, SWIFT sẽ có thể thiết lập các giao dịch chuỗi khối bằng tiền của Canada và kết hợp hệ thống mạng liên ngân hàng với hệ sinh thái chuỗi khối, để tài chính truyền thống có thể được tích hợp với chuỗi khối và cải thiện những thiếu sót của hệ thống tài chính ban đầu.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về các công nghệ được áp dụng - cross-chain và Oracle.

Tại sao lại là cross-chain?
Bản chất của công nghệ blockchain là sổ cái phi tập trung. Mặc dù blockchain có những ưu điểm là phân cấp và không bị giả mạo, nhưng có một vấn đề quan trọng với blockchain đó là bản thân blockchain là một hệ thống khép kín. Blockchain thậm chí không có khả năng truy cập dữ liệu trong thế giới thực (ví dụ: hợp đồng thông minh để truy cập thông tin thời tiết trong thế giới thực), chưa kể blockchain đó phải giao tiếp hoặc thậm chí tương tác với một blockchain khác.

Do đó, máy Oracle và cross - chaini đã xuất hiện. Sự xuất hiện của Oracle giải quyết vấn đề truy cập chuỗi khối vào dữ liệu trong thế giới thực, trong khi cross-chain giải quyết vấn đề giao tiếp giữa chuỗi khối và chuỗi khối.

https://miro.medium.com/max/700/1*yl2BMvbLEwAqJSEDqq2CRg.png

Oracle concept (source : https://medium.com/pelith/oracle-a2016c17a56f)
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20220910/201511127ktN6IhocV.png

Sơ đồ cross-chain bridge
(Source:https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10289008?sc=iThelpR)

Oracle là gì?
Oracle là một công cụ để đưa dữ liệu hoặc sự kiện trong thế giới thực vào chuỗi khối. Vì chuỗi khối là một môi trường khép kín, không thể lấy dữ liệu từ bên ngoài vào bên trong, do đó, bằng cách sử dụng Oracle, một bộ định tuyến cầu nối có thể được xây dựng để cho phép chuỗi khối truy cập vào dữ liệu bên ngoài. Bởi vì các hợp đồng thông minh chỉ có thể nhận dữ liệu một cách thụ động và không thể chủ động lấy dữ liệu bên ngoài chuỗi, đây là lý do tại sao blockchain cần Oracle

Hợp đồng thông minh là một thỏa thuận đáng tin cậy của bên thứ ba thay thế người trung gian. Dữ liệu cần thiết cho hợp đồng được thu thập, xử lý và hoàn thành theo một quy trình an toàn, minh bạch và trung lập không chịu sự kiểm soát của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Nếu một hợp đồng thông minh được nhập với giá trị "x", nó sẽ xuất ra kết quả "y". Oracle chịu trách nhiệm nhập giá trị "x" vào hợp đồng thông minh để hợp đồng thông minh tạo ra kết quả "y" tương ứng.

Giao thức tương tác Cross-Chain. CCIP là gì?

Một khi bạn biết về cỗ máy tiên tri, điều quan trọng nhất là làm thế nào để đảm bảo rằng dữ liệu do cỗ máy tiên tri cung cấp là đáng tin cậy? Chainlink được tạo ra để cung cấp dữ liệu trong thế giới thực cho chuỗi khối theo cách an toàn nhất có thể và được đồng sáng lập bởi Sergey Nazarov và Steve Ellis vào năm 2017 dưới dạng mạng tiên tri chuỗi khối phi tập trung được xây dựng trên Ethereum

Giao thức tương tác chuỗi chéo (CCIP) là một cơ chế toàn cầu để chuyển thông tin, dữ liệu và mã thông báo xuyên chuỗi được Chainlink công bố lần đầu tiên vào tháng 8 năm 2021, cung cấp một tiêu chuẩn mở, toàn cầu cho các nhà phát triển để dễ dàng xây dựng các ứng dụng và dịch vụ chuỗi chéo an toàn.

Các tính năng bao gồm xác thực an toàn các giao dịch xuyên chuỗi theo cách "chống giả mạo" và giảm chi phí nhiên liệu phát sinh trong quá trình giao dịch. CCIP cũng thiết lập một giao diện chung tiêu chuẩn cho luồng thông báo xuyên chuỗi. Hệ thống này cũng cung cấp bất kỳ loại mã hóa và giải mã nào, giúp các nhà phát triển linh hoạt hơn trong việc truyền thông tin và đặt thời gian xác nhận để tránh tổ chức lại chuỗi nguồn và đích cũng như ngăn ngừa mất thông tin.

Chainlink_CCIP

Nguồn hình ảnh:Chuỗi liên kết

Bài viết tham khảo:
https://www.bnext.com.tw/article/71...nce-concept-test-for-cross-chain-transactions
https://abmedia.io/what-is-oracle-and-how-it-work-with-defi
https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10289008?sc=iThelpR
 
Bên trên