Tương lai của tiền điện tử từ việc đánh thuế của cường quốc thế giới - Hoa Kỳ

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã phân loại tiền điện tử là “tài sản” để đánh thuế vào năm 2014 và vào tháng 5 năm 2019, cơ quan này bắt đầu xây dựng phiên bản đầu tiên của hướng dẫn thuế của tiền tệ. Thông báo được đưa ra vào ngày 27 tháng 7 năm 2019, đã bắt đầu gửi "thư hướng dẫn" cho những người nộp thuế sở hữu tiền điện tử, hướng dẫn người nộp thuế điền vào đơn đăng ký, điền thông tin theo mẫu, nộp khoản thuế có thể nợ, hoặc xin hoàn thuế liên quan.

Dự thảo "Hướng dẫn về thuế năm 2022" được phát hành vào tối ngày 19 tháng 10 năm 2022. Hướng dẫn xác định lại các tiêu chuẩn đánh thuế cho tất cả các tài sản kỹ thuật số và sẽ sử dụng các quy tắc tương tự để đánh thuế tiền điện tử, stablecoin và NFT. Ngoài ra, hướng dẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải trình bày lãi và lỗ đối với các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số trong thu nhập chịu thuế.

IRS liệt kê chi tiết các hành vi cần được báo cáo khi sử dụng tài sản kỹ thuật số và báo cáo những lợi ích và mất mát của hành vi đó, chẳng hạn như:

Có được tài sản kỹ thuật số mới từ khai thác, đặt cược và các hoạt động tương tự.
Tài sản kỹ thuật số có được là kết quả của một đợt hard fork.
Nhận hoặc sử dụng tài sản kỹ thuật số làm công cụ thanh toán.
Hoán đổi một tài sản kỹ thuật số này cho một tài sản kỹ thuật số khác.


Tuy nhiên, phiên bản cuối cùng của "Hướng dẫn Thuế 2022" vẫn chưa được hoàn thiện, vì vậy vẫn còn chỗ để điều chỉnh trước khi phát hành chính thức.
加密貨幣課稅時間:美國國稅局 IRS 發出 1 萬封「報稅教學信」,不照實申報將面臨刑事責任

Nguồn hình ảnh:https://www.blocktempo.com/irs-says-it-is-sending-warning-letters-to-us-cryptocurrency-owners/

Trong một thời gian dài, người ta luôn có cảm giác rằng tiền điện tử cuối cùng sẽ trở thành bong bóng. Tuy nhiên, khi Hoa Kỳ, một trong những quốc gia lớn nhất thế giới, bắt đầu ban hành các quy định và thậm chí dần dần cải thiện các yêu cầu về thuế đối với tiền điện tử. Điều đó có nghĩa là chính phủ không thể ngăn chặn xu hướng và chỉ có thể chấp nhận các hoạt động thương mại và ban hành các quy định liên quan càng sớm càng tốt để chính phủ có thể quản lý hiệu quả tiền điện tử và không những không để nó trở thành công cụ cho tội phạm mà còn có thể được chia sẻ lợi ích thông qua thuế .

Do đó, chú ý đến các quy định quản lý về tiền điện tử của Hoa Kỳ và các hướng dẫn về thuế có thể giúp bạn hiểu trước xu hướng phát triển trong tương lai của tiền điện tử và bạn có thể lập kế hoạch đầu tư vào tiền điện tử trước.

Bài viết tham khảo:
https://www.potatomedia.co/s/bp3yCob4
https://www.blocktempo.com/irs-says-it-is-sending-warning-letters-to-us-cryptocurrency-owners/

Đăng ký tài khoản ProEX :
https://www.proex.io/register?inviteCode=QZEAWTQG
 
Bên trên