add mạng aurora network

  1. tieusuphu

    Hướng Dẫn Add Mạng Aurora Network Vào Ví Metamask

    Aurora Network Là Gì? Aurora là một Máy ảo Ethereum (EVM) chạy trên Giao thức NEAR và là một trong những giải pháp mở rộng quy mô Ethereum thú vị nhất trong hệ sinh thái. Bắt đầu ngay hôm nay bằng cách bắc cầu các mã thông báo từ Ethereum sang Aurora, sau đó khám phá số lượng ngày càng tăng các...
Bên trên