#fil

  1. ProEX

    Filecoin tăng thêm hơn 20% và đạt mức 9 đô sau khi công bố ba bản cập nhật lớn vào năm 2023: Máy ảo FVM, thị trường tìm kiếm

    Ngày 17/2, Filecoin đã xác nhận khởi chạy các hợp đồng thông minh vào ngày 23/3 và công bố ba mục tiêu phát triển chính cho năm 2023. Sau tin tốt về một số tiến độ phát triển, FIL đã tăng hơn 47%trong 24h. Dự án lưu trữ phi tập trung Filecoin (FIL) đã tuyên bố vào cuối tháng trước rằng họ sẽ...
Bên trên