phân tích kỹ thuật bitcoin

  1. Q

    Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 6 tháng 7

    Cho đến nay, Bitcoin (BTC) đã thực hiện ba lần thất bại trong việc vượt lên trên vùng kháng cự $ 20.600. Nó hiện đang chuẩn bị làm lần thứ tư. Đường kháng cự giảm dần BTC đã giảm xuống cùng với đường kháng cự giảm dần kể từ ngày 5 tháng 4. Gần đây nhất, đường này đã gây ra sự từ chối vào ngày 7...
Bên trên