bullshark quests 2

  1. tieusuphu

    Hướng Dẫn Tham Gia Bullshark Quests 2 với tổng giải thưởng 5,000,000 $SUI

    💲Cập nhật cách tính điểm cho Quest 2 với tổng giải thưởng 5,000,000 $SUI 🔥 Điều kiện đủ để nhận thưởng: - Tương tác ít nhất 3 trong số 6 dApps (Cetus. Kriya, NAVI, Scallop, Turbos, Typus Finance) - Hold Bullshark hoặc Capy - Hold ít nhất 5 SUI trên các dApps (Bắt đầu từ 14h 7/8) ⚠️ Trong thời...
Bên trên