elys network

  1. R

    Airdrop ELYS NETWORK - Free Airdrop tranh thủ nha mọi người

    ELYS NETWORK - Free Airdrop (KÈO FREE) Elys Network - Cosmos Hub’s first PerpDex and All-In-One Defi consumer chain 🔴 Elys được xây dựng trên SDK Cosmos , blockchain Layer 1 và là bộ ứng dụng tài chính phi tập trung đầu tiên và duy nhất trong hệ sinh thái Cosmos với nhiều tính năng độc đáo -DEX...
Bên trên