gho

  1. U

    GHO có ý nghĩa gì đối với không gian tiền điện tử?

    Aave DAO vừa ra mắt GHO, một stablecoin mới được thế chấp bằng tài sản được nắm giữ trên nền tảng Aave. Đây là một sự phát triển lớn trong không gian tiền điện tử và nó có thể có tác động đáng kể đến cách mọi người sử dụng stablecoin. GHO được chốt bằng đồng đô la Mỹ, điều này làm cho nó trở...
Bên trên