top 5 nft có giá trị cao nhất lịch sử

  1. Miss Blockchain

    Top 5 NFT Có Giá Trị Cao Nhất Lịch Sử

    1. NFT là gì A non-fungible token (NFT) là tài sản ở dạng mật mã trên một chuỗi khối với các mã nhận dạng và siêu dữ liệu duy nhất giúp phân biệt chúng với nhau NFT có thể được tạo bởi bất kỳ ai và yêu cầu ít hoặc không cần mã hóa để tạo NFT thường ở định dạng ảnh, video hoặc âm thanh Quyền...
Bên trên