celsius

  1. xfoxvn

    New Chính quyền Mỹ lên kế hoạch bán 117 triệu USD Bitcoin

    Washington, D.C. - Ngày 8 tháng 1 năm 2024 - Chính quyền Hoa Kỳ thông báo kế hoạch bán đấu giá gần 2.934 Bitcoin (BTC) trị giá tương đương 117 triệu USD. Số Bitcoin này được tịch thu từ Sean Bridges và Ryan Farace, hai cá nhân liên quan đến hoạt động phi pháp trên chợ đen Silk Road. Silk Road...
  2. Q

    Celsius lao dốc khi tạm dừng các giao dịch rút tiền

    Celsius đã giảm mạnh vào cuối ngày Chủ nhật (ET) giao dịch trong một động thái vừa phản ánh vừa khuếch đại những tác động đối với hệ sinh thái tiền điện tử. Lấy lý do "điều kiện thị trường khắc nghiệt", Celsius đã tạm dừng tất cả các giao dịch rút tiền từ mạng của mình. Đồng CEL / USD chính đã...
Bên trên