databricks ai

  1. xfoxvn

    Công ty sản xuất card màn hình lớn nhất thế giới Nvidia hợp tác về mảng AI với Databricks

    Databricks, đối tác AI của Nvidia, huy động 500 triệu USD để đạt định giá 43 tỷ USD Capital One cũng tham gia vòng đầu tư, mặc dù là khách hàng hàng đầu của nền tảng đám mây đối thủ Snowflake. Công ty dữ liệu đám mây Databricks gần đây đã thông báo hoàn thành vòng gọi vốn Series I, nơi họ thu...
Bên trên