dcg

  1. ProEX

    Đồng sáng lập 3AC cáo buộc DCG và FTX âm mưu gây tổn thất cho thị trường crypto

    Trên Twitter, đồng sáng lập Three Arrows Capital (3AC) Zhu Su buộc tội Digital Currency Group (DCG) cùng sàn giao dịch FTX đã âm mưu tấn công LUNA Terra, dẫn đến cuộc thanh khoản khiến nhiều nền tảng cho vay crypto và 3AC phá sản, bắt nguồn “Hiệu ứng dây chuyền” stETH – Alameda – Celsius. Bên...
Bên trên