Airdrop lên đến 40$ futures bonus Kèo Quá Thơm Sàn MEXC

tieusuphu

Staff member
Admin
Bài viết
626
Điểm tương tác
387
Điểm
63
photo_2023-09-11_10-52-18.jpg

📡 Dành cho người dùng mới: Airdrop lên đến 40$ futures bonus Kèo Quá Thơm

👉 Link đăng kí tài khoản MEXC: https://promote.mexc.com/a/tieusuphu

- Đăng ký và hoàn thành KYC trong vòng 7 ngày, nhận 10$ futures
- Tích luỹ > 15,000$ volume futures, cả người mời và người được mời nhận được 5MX mỗi bạn.
- Hạn cuối: 23:59, ngày 17/09.
- Chi tiết: Tại đây https://www.mexc.com/vi-VN/support/articles/14106206825113
 
Bên trên