Flair Defi testnet Đã xác nhận $FLDX airdrop 10% tổng nguồn cung

tieusuphu

Staff member
Admin
Bài viết
611
Điểm tương tác
371
Điểm
63
🎁Flair Defi testnet
📒Đã xác nhận $FLDX airdrop 10% tổng nguồn cung (10M) Cho early supporters - Mainnet vs list exchange Q2

🔰Join discord: https://discord.gg/BHEuY2bB
🧊 VERIFY DISCORD

🔰Join crew3 làm NV lấy role arly supporters 👉 https://crew3.xyz/c/flairdefi/invite/EWn39QIk9q_Det7r8rp4z
✅Xem đáp án Quiz: https://t.me/kiemtienbitcoin40/112484

👉Làm testnet
🧊Link Goerli Faucet https://goerlifaucet.com/
🧊Bridge goerli eth sang aurora https://testnet.rainbowbridge.app/

✍️Thông tin chi tiết: xem tại đây (https://medium.com/@flairdefi/flair-dex-emission-and-tokenomics-explained-be458765551b)
 
Bên trên