Game nâng cấp Oland nhân phẩm ra kèo nghìn $

bonbon87

Kiếm xèng là chính
1 dự án game ra rất lâu rồi bây giờ mới thấy độ hot của nó. Mỗi ngày anh em đăng nhập sẽ được 1 Ocash đổi 10 Ocash thành 1 Otreat. Khi lập tk được 1 Oland. Tuyển 1 ref được 1 Oland -1 Otreat. Otreat dùng nâng cấp Oland. Nhân phẩm tốt ra thú sẽ bán tầm 1-2k$
Đăng kí tham gia tại
 
Bên trên