Hướng Dẫn Tham Gia Airdrop Syndicate eDAO đã funding 28 M$

tieusuphu

Staff member
Admin
Bài viết
621
Điểm tương tác
386
Điểm
63
💲 Syndicate eDAO đã funding 28 M$

👉 https://app.syndicate.io/

🧊Kết nối ví metamask mạng matic
🧊Nhấn Start An investment club
🧊Club name chọn tên tuỳ chọn

✅Whats your funding goal ?

- Matic

✅ When will deposite closer tùy chọn dài ngắn

- Whats the maximum number of members tùy chọn số lượng

✅Membership chọn non-member or member

✏️ Đọc lại xong tích đồng ý điều khoản và xác nhận ví

👉 Nhấn go to dashboard tích i agree và chọn generate link to members chọn tiếp No i will handle

✅ Lấy link gửi chéo cho nhau

👉Chéo link Club ADMin: tại đây

🔥 Đã raise 28.5M$ từ 190 quỹ và cá nhân ; Polygon, a16z, Coinbase, Coinlist, rapper Snoop Dog , 2PAC biggie quinlee. Anh em chéo link trong group telegram
 
Bên trên