Hướng Dẫn Thêm Mạng Linea (ConsenSys zkEVM) vào Ví MetaMask - Cách Faucet ETH Mạng Linea

tieusuphu

Staff member
Admin
Bài viết
611
Điểm tương tác
371
Điểm
63

📒 Cách Thêm Mạng Linea (ConsenSys zkEVM) vào Ví MetaMask

photo_2023-06-23_10-05-07.jpg


Thông số:

Network name: Linea
Network URL: Chain ID: 59140
Currency symbol: ETH
Block explorer URL:
✏️ Faucet ETH Linea (Hold tối thiểu 0.001 ETH mainnet)👉 https://www.infura.io/faucet/linea


📒 Tổng hợp các vòi Faucet Linea ETH

1. https://www.infura.io/faucet/linea?s=09
2. https://faucet.trade/?type=linea_eth&s=09
3. https://linea.faucetme.pro/?s=09
4. https://www.covalenthq.com/faucet/?s=09#signup
5. https://www.faucet.echodex.io/?s=09
6. https://faucet.goerli.linea.build/?s=09
7. https://discord.gg/stakeme

🎬 Video HD:
 
Bên trên