ToolsKiemTrieuDo

Mod
Vip Member
Bài viết
74
Điểm tương tác
4
Điểm
8
1716365399629.png

Anh em đang fomo kèo Wave Wallet và đào đồng Ocean ầm ĩ chứ?

Nhiều anh em yêu cầu code tool tự động cho các thao tác sau:
  • Tự động tạo ví ref từ 1 ví chính.
  • Tự động claim đồng Ocean.
Tool này không có khóa, chỉ cần:
  1. Mở tool lên.
  2. Khai báo folder chứa profiles antidetect browser Gologin offline đã login sẵn Telegram. Có thể dùng Gologin Free tại đây: https://t.me/ToolsKiemTrieuDoGroup
  3. Đổi link ref trong file txt tên Telegram_Links trong Folder File thành link của bạn,
  4. Chọn tính năng "Create Wallet" hoặc "Claim" và Start
Còn yêu cầu gì nữa cứ đề xuất, rảnh mình code thêm.
Lưu ý:

  • Tool này không có key, chỉ cần khai báo folder profiles antidetect browser Gologin offline đã login sẵn Telegram.
  • Sử dụng profiles antidetect browser Gologin offline để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Tải tool và hướng dẫn sử dụng:
1716365538529.png
1716365548355.png
1716365557597.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên