Cách xuống dòng trong Google Sheet tự động cho bạn mới

Bài viết
1
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Wrap Text sẽ giúp bạn khi bạn muốn một ô hoặc một nhiều ô hiển thị đầy đủ nội dung bạn xem được mà không tràn sang các ô khác. Các văn bản trong ô sẽ tự động xuống dòng khi hết chiều rộng của ô và mở rộng chiều dọc cho đến khi hiển thị hết nội dung văn bản.
Cách xuống dòng trong Google Sheet tự động được thực hiện bởi các bước chi tiết sau:
  1. Chọn ô hoặc các ô bạn muốn xuống dòng văn bản theo cách tự động (Nếu muốn chọn tất cả ô của cột hoặc dòng có thể chọn ở phần kí tự địa chỉ của ô ở đầu của mỗi hàng hoặc cột trong bảng tính).
  2. Chọn menu Định dạng ở trên thanh tác vụ nằm ở hàng phía trên cùng.
  3. Chọn “Xuống dòng tự động”(Wrapping) trong bảng tính.
  4. Chọn “Xuống dòng”(Wrap) để Google Sheet tự động xuống dòng giúp cho bạn.cach-xuong-dong-trong-google-sheet.png
 
  1. Chọn ô hoặc các ô bạn muốn xuống dòng văn bản theo cách tự động (Nếu muốn chọn tất cả ô của cột hoặc dòng có thể chọn ở phần kí tự địa chỉ của ô ở đầu của mỗi hàng hoặc cột trong bảng tính).
  2. Chọn menu Định dạng ở trên thanh tác vụ nằm ở hàng phía trên cùng.
  3. Chọn “Xuống dòng tự động”(Wrapping) trong bảng tính.
  4. Chọn “Xuống dòng”(Wrap) để Google Sheet tự động xuống dòng giúp cho bạn. | day rut nhua
 
Bên trên