Sàn giao dịch tiền điện tử TEDA có một đội ngũ chuyên nghiệp để điều tra các rủi ro bảo mật và đảm bảo an toàn cho tài sản

MỸ LINH

Newbie
Bài viết
4
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Sàn giao dịch TEDA cung cấp các tài sản kỹ thuật số an toàn và bảo mật giao thức, đồng thời nhóm (TEDAHK) chịu trách nhiệm xem xét và báo cáo các rủi ro bảo mật của các tài sản kỹ thuật số TEDA tiềm năng và các mạng chuỗi khối mới. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi tại TEDA là lưu ký tài sản kỹ thuật số cho các tổ chức và cá nhân. Để đạt được mục tiêu này, nhóm TEDAHK đã thực hiện hàng nghìn lần đánh giá bảo mật để kiểm tra xem liệu có rủi ro mất cắp và mất mát tài sản kỹ thuật số trong hợp đồng thông minh, lớp giao thức và môi trường thực thi hay không. Chúng tôi xem xét các giao thức tài sản kỹ thuật số để bạn không cần phải làm vậy.

Chúng tôi xem xét việc phân tích các giao thức rủi ro chuỗi khối và giải thích cách chúng tôi làm việc với các tổ chức phát hành tài sản để áp dụng và xác thực các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

1. Khung đánh giá bảo mật tài sản kỹ thuật số
Nhóm sử dụng khung đánh giá bảo mật tài sản kỹ thuật số để xem xét thiết kế của mạng chuỗi khối và khung này không ngừng phát triển để đảm bảo đánh giá các phương pháp hay nhất về bảo mật chuỗi khối hiện tại.

2. Giảm rủi ro thiết kế chuỗi khối
Mỗi rủi ro trong quá trình xem xét của chúng tôi đều có một loạt các biện pháp giảm thiểu rõ ràng có thể cung cấp một lộ trình phía trước nhằm tăng cường sự tin tưởng của chúng tôi vào hoạt động ủy thác.

3. Thực hành bảo mật chuyển tiếp được mã hóa
Các giao thức chuỗi khối rất phức tạp, với nhiều vectơ rủi ro đã biết và chưa biết. Nhóm bảo mật chuỗi khối của TEDA luôn đi đầu trong rủi ro tài sản kỹ thuật số và làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu đối tác để đảm bảo khung đánh giá của chúng tôi luôn cập nhật và chuyển tiếp tiền điện tử

Đánh giá thiết kế chuỗi khối là một trong nhiều đánh giá được thực hiện bởi các nhóm bảo mật giao thức và tài sản kỹ thuật số để xác định độ tin cậy của quyền lưu ký. Để cung cấp lời khuyên về tài sản kỹ thuật số bản địa, nhóm bảo mật cũng xem xét các thành phần chuỗi khối như nền tảng hợp đồng thông minh, ngôn ngữ.

Sàn giao dịch tiền điện tử TEDA cam kết trở thành nền tảng giao dịch Web3 an toàn và đáng tin cậy nhất, đồng thời sẽ tiếp tục xác định rủi ro và đề xuất các biện pháp giảm thiểu để thúc đẩy một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn hơn.

Facebook: https://web.facebook.com/TEDAVN/

Instagram: teda.hk

Twitter: @tedahkd

Tên công ty: TEDA Crypto Exchange

Email: [email protected]

Trang web: https://www.teda.one, https://www.tedahk.com, https://www.teda.live
 
Bên trên