Thảo Luận Tác động của Bitcoin Halving đến giá Bitcoin ra sao??

anhnhoem

Newbie
Bài viết
11
Điểm tương tác
61
Điểm
13

UoBuvJT.jpg

Tác động của Bitcoin Halving đến giá Bitcoin ra sao??​


Quy trình Bitcoin Halving bao gồm các bước sau:

✅ Chia đôi phần thưởng: Phần thưởng mặc định cho mỗi khối mới sẽ bị giảm phân nửa.
✅ Giảm lạm phát: Việc giảm phần thưởng như vậy giúp giảm lạm phát của Bitcoin.
✅ Giảm nguồn cung: Khi phần thưởng giảm, nguồn cung Bitcoin cũng giảm theo.
✅ Tăng lượng cầu: Giảm nguồn cung Bitcoin có thể tăng lượng cầu và tăng giá trị của Bitcoin.
✅ Tăng giá coin: Nếu giá trị Bitcoin tăng, việc giảm phần thưởng sẽ không ảnh hưởng đến động lực của các thợ đào.
✅ Phần thưởng của thợ đào vẫn giữ nguyên mặc dù tỷ lệ phần thưởng thấp lại.

Như anh em có thể thấy để không làm thợ đào mất động lực đóng góp cho nền tảng. Giá Bitcoin phải tăng lên để phần thưởng của thợ đào không giảm xuống. Điều này chính là mấu chốt thúc đẩy đà uptrend mới cho Bitcoin và thị trường crypto.
 
Bên trên