Share Tổng hợp Web check các thông số tương tác của ví cho các kèo Airdrops chất lượng

tieusuphu

Staff member
Admin
Bài viết
626
Điểm tương tác
387
Điểm
63

Tổng hợp Web check các thông số tương tác của ví cho các kèo #Airdrops chất lượng LayerZero zkSync Linea ...​


🔎Check đa chain:
- http://wenser.vercel.app (chấm điểm theo tiêu chí Arbitrum)
- http://trackdrop.xyz (chấm điểm theo tiêu chí của Arbitrum)
- http://nomis.cc
- http://10kdrop.com (check kỹ phải trả phí)

👉LayerZero
- https://nftcopilot.com/layer-zero-rank-check
- http://dune.com/springzhang/layerzero-users-ranking-for-potential-airdrop

👉 ZkSync

- http://minitoolkit.org
- http://trustgo.trustalabs.ai/search
- http://byfishh.github.io/zk-flow/
- http://sybilstat.com/zksync

👉Linea
- http://dune.com/angry/linea-mainnet-dashboard
 
Bên trên