Share Tín Hiệu 95% Đúng Crypto Forex Hằng Ngày Dành Cho Future

tranvinh

Newbie
Bài viết
2
Điểm tương tác
0
Điểm
1
Hôm nay, 12/4/2024
ETHUSDT.P SHORT
Leverage: Cross 50x
Entry: 3507.49
Target 1: 3437.34
Target 2: 3391.74
Stoploss: 3577.64
Trailing Configuration: Stop: Breakeven - Trigger: Target (1)
 
Hôm nay, 12/4/2024
ETHUSDT.P SHORT
Leverage: Cross 50x
Entry: 3507.49
Target 1: 3437.34
Target 2: 3391.74
Stoploss: 3577.64
Trailing Configuration: Stop: Breakeven - Trigger: Target (1)
các bạn nên xem nhé.
OKX Futures
#ETH/USDT Take-Profit target 1 ✅
Profit: 100.0003% 📈
Period: 1 Days 1 Hours 7 Minute
 
Bên trên