Gologin offline FREE- Công cụ tạo Profile chất lượng, tăng cơ hội nhận airdrop Crypto

Bài viết
25
Điểm tương tác
1
Điểm
3
Gologin offline FREE- Công cụ tạo Profile chất lượng, tăng cơ hội nhận airdrop Crypto

Thay vì trả 17994$/năm cho Gologin PRO, bạn đã có thể sở hữu Gologin FREE – phiên bản offline trọn đời với vô vàn ưu điểm vượt trội:

 • Tạo profile nhanh chóng, dễ dàng, không giới hạn
 • Không lo mất tài khoản, cookie
 • Tích hợp sẵn các tool nuôi tài khoản phổ biến như AZ, eBay, Etsy, FB, …
 • Dễ dàng thay đổi theo ý muốn
 • Hỗ trợ trọn đời
Đặc biệt, Gologin FREE là sản phẩm đầu tiên của đội ngũ VIP ToolsKiemTrieuDo, với hơn 10k device được cài đặt và 5k thành viên trong group Telegram support 24/7.

Hãy trải nghiệm ngay Gologin FREE để tận hưởng những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại!Gologin Modify download profile to PC là một trong những sản phẩm đầu phẻo của chúng tôi, cam kết hỗ trợ trọn đời. Hiện tại đã có hơn 10.000 thiết bị được cài đặt và 5.000 thành viên trong group support.


Lưu ý:

 • Tool cam kết sạch 100%. Tuy nhiên, đây là tool modify lại app của Gologin để download profile về máy tính thay vì sử dụng trên server của Gologin. Server của Gologin có tốc độ chậm và không an toàn trong một số trường hợp mã hóa bị anti hiểu nhầm.
 • Tốt nhất nên chuẩn bị một máy tính sạch, tức không lưu trữ thông tin nhạy cảm, để bảo vệ uy tín của chúng tôi. Tránh trường hợp người dùng sử dụng bị nhiễm virus từ nguồn khác, không hiểu rõ đổ lỗi cho chúng tôi, hoặc một số trường hợp đối thủ cố ý chơi xấu.

Chỉ cần download tool Gologin mới nhất, bạn đã có thể sử dụng miễn phí trọn đời mà không cần cài đặt, bạn có thể xem tại đây

Hướng dẫn sử dụng tool Gologin:

 • Hướng dẫn cơ bản: [Link]
 • Hướng dẫn nhanh: * [đọc 3 Step phía dưới]
Bước 1:
Tải Gologin mới nhất về và cài đặt

 • Tải Gologin mới nhất về từ [link].
 • Chạy file cài đặt để cài đặt Gologin.
Bước 2:
Tải tool mới nhất về và giải nén

 • Bấm dòng số 001 của MENU.
 • Tải tool mới nhất về.
 • Giải nén tool mới nhất với pass 999.
Bước 3:
Kích hoạt tool

 • Mở tool mới nhất lên.
 • Bấm Yes để copy key.
 • Sử dụng phím tắt Control + V để dán key vào ô chat Telegram.
 • Nhấn Enter để kích hoạt tool.
Bước 4:
Sử dụng tool

 • Chọn tab phù hợp với nhu cầu của bạn.
 • Bắt đầu sử dụng tool để tạo profile Gologin.
 • Xem hướng dẫn chi tiết hơn ở đây
Một số hình ảnh tool:

Gologin-free-3-300x176.png


Gologin-free-1-300x177.png


Gologin-free-4-300x177.png


Gologin English: You can read it in English here or use our website translation tool

Instead of paying $17,994/year for Gologin PRO, you can own Gologin FREE – a lifetime offline version with countless outstanding advantages:

 • Create profiles quickly, easily, without limits
 • Don’t worry about losing your account or cookies
 • Built-in popular account raising tools such as AZ, eBay, Etsy, FB, …
 • Easily change as desired
 • Lifetime support
In particular, Gologin FREE is the first product of the VIP ToolsKiemTrieuDo team, with more than 10k installed devices and 5k members in the 24/7 Telegram support group.

Experience Gologin FREE now to enjoy the great benefits it brings!

Our main services:

 • Types of account raising tools: Amazon, eBay, TikTok, Gmail, Etsy,… and buffs on antidetect browser and windows platforms such as Mutilogin, VMlogin, Gologin Profile, Antietect.
 • Account creation tool: Amazon, eBay, Etsy, Walmart, Gmail, Hotmail,…
 • Increase traffic for offline Gologin profile, SEO keyword to Top Google, or kill victim ads… you can see the list of tools here
Gologin Modify download profile to PC is one of our flagship products, committed to lifetime support. Currently there are more than 10,000 installed devices and 5,000 members in the support group.

Note:

 • Tool is committed to being 100% clean. However, this is a tool to modify Gologin’s app to download profiles to your computer instead of using it on Gologin’s server. Gologin’s server is slow and insecure in some cases where the encryption is misunderstood by antis.
 • It’s best to prepare a clean computer, that is, not storing sensitive information, to protect our reputation. Avoid cases where users are infected with viruses from other sources, do not understand and blame us, or some cases where competitors intentionally play badly.
Just download the latest Gologin tool, you can use it for free for life without installation , you can see it here

Instructions for using the Gologin tool:

 • Basic instructions: [ Link ]
 • Quick guide: * [read 3 Steps below]
Step 1:
Download the latest Gologin and install

 • Download the latest Gologin from [ link ].
 • Run the installation file to install Gologin.
Step 2:
Download the latest tool and unzip it

 • Press line number 001 of MENU .
 • Download the latest tool.
 • Unzip the latest tool with password 999.
Step 3:
Activate the tool

 • Open the latest tool.
 • Click Yes to copy the key.
 • Use the keyboard shortcut Control + V to paste the key into the Telegram chat box .
 • Press Enter to activate the tool.
Step 4:
Use tools

 • Choose the tab that suits your needs.
 • Start using the tool to create a Gologin profile.
 • See more detailed instructions here

Gologin FREE.png
1.png
2.png
3.png
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên